Ograniczenie cen prądu. Złóż oświadczenie dla swojej firmy!!!

Aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty muszą złożyć oświadczenie do swojego sprzedawcy energii. Wzór oświadczenia, instrukcję jego wypełnienia oraz listy odbiorców uprawnionych klienci TAURONA znajdą na stronie https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne.

 

Kto i kiedy powinien złożyć oświadczenie:

Oświadczenia powinny złożyć małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, a także  podmioty wrażliwe wskazane w ustawie. Pełne listy odbiorców uprawnionych można znaleźć na tauron.pl/ceny. Żeby skorzystać z cen maksymalnych od dnia wejścia w życie ustawy, oświadczenie należy złożyć do 30 listopada br.

Klienci, którzy złożą oświadczenia po 30 listopada 2022 r., będą mieć zastosowaną cenę maksymalną od kolejnego miesiąca następującego po dacie złożenia oświadczenia.

 

Jakie będą ceny prądu dla firm:

Dzięki Ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku, która weszła w życie 4 listopada 2022 roku –  cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem złożenia oświadczenia do 30 listopada 2022 r.

Gospodarstwa domowe:

Dla gospodarstw domowych przewidziano maksymalnie 693 zł netto za MWh. Taka stawka będzie obowiązywać automatycznie, do limitu zużycia 2 MWh w ciągu roku, nie trzeba w tej

sprawie składać oświadczeń. Po przekroczeniu limitu, użytkownik zapłaci maksymalnie 785 zł za MWh.

Wyższe limity:

Niepełnosprawni oraz ci, którzy mieszkają z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą wnioskować o podniesienie do 2,6 MWh limitu z niższą ceną. Z kolei posiadacze Karty Dużej Rodziny i prowadzący gospodarstwo rolne mają możliwość zwiększenia limitu do 3 MWh. W tych przypadkach konieczne jest złożenie oświadczenia.

Aby duże rodziny mogły skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitu 3 MWh rocznie, niezbędne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Duże rodziny muszą załączyć skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty). Dokumenty należy złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Oświadczenie, zgodnie z zapisem w ustawie art. 9 ust. 9 ustawy, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.