Zmiany o których warto wiedzieć! FAKTURY W NOWEJ ODSŁONIE, ZMIANA LIMITU PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ, PROGRAM PODATNIK BEZGOTÓWKOWY

Zmiany o których warto wiedzieć! FAKTURY W NOWEJ ODSŁONIE, ZMIANA LIMITU PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ, PROGRAM PODATNIK BEZGOTÓWKOWY

FAKTURY VAT W NOWEJ ODSŁONIE!

Od 2024 roku planowane jest wejście w życie nowego system tzw. ustrukturyzowanych faktur VAT. Krajowy system e-Faktur informuje, że większość krajowych transakcji trzeba będzie dokumentować elektroniczną fakturą, która jest znacznie bardziej rozbudowana niż teraźniejsza. Faktura będzie trafiała bezpośrednio do komputera Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zostanie zaakceptowana a następnie przekazana odbiorcy. Fiskus będzie miał na bieżąco wgląd w faktury. System nie będzie dotyczył transakcji z zagranicą. Nie trzeba będzie też wystawiać faktur nowego typu, gdy transakcja nie przekroczy kwoty 450 zł i będzie udokumentowana paragonem z kasy fiskalnej.

Wymogi nowego systemu tzw. ustrukturyzowanych faktur VAT będzie wymuszał na przedsiębiorstwach zainstalowanie odpowiedniego systemu do komputera oraz dostęp do Internetu.

 

PODATNIK BEZGOTÓWKOWY-Program Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów proponuje ulgi podatkowe jako rozwiązanie dla firm, które w większości transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless (bezgotówkowo).

Przedsiębiorcy którzy ponieśli wydatki na zakup oraz obsługę terminala płatniczego mają możliwość skorzystania z dedykowanych ulg podatkowych, odliczenia te są  dokonywane w różnych wysokościach, które są zależne od tego,  jaki status ma dany podatnik czyli jednego z dwóch pakietów jakie przygotowało Ministerstwo Finansów: SILVER lub GOLD

Pakiet SILVER jest skierowany do przedsiębiorców, którzy nie korzystają z terminali płatniczych oraz tych, którzy korzystali z programu Polska Bezgotówkowa, a po jego zakończeniu chcą kontynuować przyjmowanie płatności bezgotówkowych. Otrzymają oni ulgę na zakupy związane z terminalem (zakup, najem, opłaty systemowe):

  • Koszty będą w 100% zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
  • Będzie można ponownie odliczyć je od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

Ulga przysługuje 2 lata

W pakiecie GOLD, mogą skorzystać jedynie podatnicy będący podatnikami VAT, wykorzystującymi wyłącznie kasy online lub wirtualne, oraz spełniającymi określone niżej wskazane wymagania,

  • W poprzedzającym złożenie wniosku kwartale co najmniej 65% obrotu Twojej firmy rejestrowanego na kasie fiskalnej odbywało się bezgotówkowo,
  • W poprzedzającym złożenie wniosku kwartale prowadziłeś sprzedaż detaliczną i przynajmniej 80% całego Twojego obrotu rejestrowana była na kasie online lub wirtualnej,
  • W minionym roku Twój obrót detaliczny zarejestrowany na kasach wirtualnych lub online wynosił min. 50 tys. zł brutto,
  • Co najmniej rok jesteś zarejestrowany jako płatnik VAT i terminowo składasz konieczne deklaracje,
  • Przynajmniej przez trzy miesiące masz rachunek do przyjmowania płatności zgłoszony w wykazie podatników VAT.
  • Kwota VAT przeniesiona z poprzednich deklaracji nie może przekraczać 3 tys. zł, a kwota zwrotu nie może być wyższa niż dwukrotność podatku VAT od sprzedaży detalicznej Twojej firmy.

Ulga ta jest bezterminowa.

Pakiet oferuje przedsiębiorcom

  1. Najszybszy w Europie zwrot VAT. Środki pojawią się na jego koncie podatnika w maksymalnie 15 dni. To 4 razy szybszy zwrot VAT niż dotychczasowe standardowe 60 dni. A co za tym idzie, szybkie pieniądze na koncie podatnika i duża korzyść płynnościowa
  2. Osoby, które przystąpią do programu Podatnik bezgotówkowy, otrzymają bezterminową ulgę na terminal płatniczy w podatku dochodowym w wysokości 200% (maksymalnie 2000 zł rocznie). Warunkiem jest to, by być płatnikiem bezgotówkowym przez minimum 7 miesięcy w roku.

 

Zmiana limitu płatności gotówką

Od 2024 roku zmniejszy się także limit płatności gotówką z 15 000,00 zł na 8 000,00zł dla przedsiębiorców i zostanie wprowadzony limit do 20 000,00 złotych płatności gotówkowych dla konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcami.