DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY PARP

Informujemy, że  bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy  dla przedsiębiorstw z Małopolski dotyczą wyłącznie średnich firm, czyli zatrudniających od 50 do 249 pracowników . Wsparcie przekazywane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Nabór wniosków rozpoczął się 15 czerwca br.

W związku z tym mikro i małe przedsiębiorstwa z Małopolski nie będą miały możliwości starania się o dotacje.