Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie!!

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie!!

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

– wapna nawozowego,

– środka wapnującego

mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego
z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Dofinansowaniem zostaną objęte wnioski przyjęte przez  Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2021 lub do wyczerpania alokacji środków.