Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy od dnia 05.02.2024 r. do 9.02.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby uprawnionej od dnia 5.02.2024 r. do 9.02.2024 r.

W pierwszej kolejności refundacja będzie przysługiwała Wnioskodawcom, którzy:

  • organizują miejsce na terenie powiatu brzeskiego
  • nie otrzymali wsparcia w tej formie w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • deklarują zatrudnienie skierowanej osoby w ramach refundacji przez okres co najmniej 30 dni po zakończeniu obligatoryjnego okresu utrzymania stanowiska.

Wysokość refundacji może wynosić nawet od 31 000 zł. , a obowiązkowy okres utrzymania stanowiska pracy to 24 miesiące.

Przy wyborze Wnioskodawców Urząd kieruje się między innymi:

  • możliwością płynnego kierowania osób bezrobotnych na tworzone miejsce pracy, w odniesieniu do proponowanego wynagrodzenia oraz wymagań względem kandydata do pracy określonych we wniosku, jak również efektami rekrutacji prowadzonych przez Urząd na tożsame lub pokrewne stanowiska pracy lub na rzecz danego pracodawcy.

Więcej informacji można znaleźć w linku poniżej:

https://brzesko.praca.gov.pl/-/22835071-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-doposazenia-lub-wyposazenia-stanowiska-pracy