CENTRUM ROZLICZEŃ,
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO


Aktualne kursy walut :
3,7856 zł 4,2673 zł 3,8512 zł 4,7515 zł


Jesteśmy na rynku od roku 2007 roku. Świadczymy usługi w zakresie:

 • rozliczenia kadrowo-płacowe
 • rozliczenia PIT,CIT,VAT
 • usługi szkoleniowe
 • pośrednictwo finansowe
 • doradztwo podatkowe


Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy, jak również duże spółki i przedsiębiorstwa.

U nas szczegółowo dowiesz się jak:

 • stworzyć firmę
 • otrzymać dofinansowanie
 • zarejestrować działalność
 • wybrać formę opodatkowania
 • windykować należności
 • minimalizować koszty
 • przekształcić działalność
 • rozwinąć firmę
 • zlikwidować firmę itp.
Główną zasadą obowiązującą u nas we współpracy z Klientami jest partnerstwo w interesach, a sukces Klienta jest naszym priorytetem. Stawiamy na nowoczesne i niezawodne narzędzia pracy. Korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania CDN OPTIMA firmy COMARCH S.A. Posiadamy certyfikat księgowy nr 29057/08 wydany przez Ministra Finansów, jesteśmy wpisani na listę doradców podatkowych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych pod numerem 13294. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo - księgowymi. Ponieważ świadczymy kompleksową obsługę, dbamy o całość powierzonych nam spraw, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Pomożemy zoptymalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych. Potrzeby rynku, na który składają się Nasi Klienci, spowodowały, że nasza prężnie rozwijająca się firma poszerzyła również swoje horyzonty w zakresie prowadzenia szkoleń oraz pośrednictwa finansowego. Szkolimy z zakresu prowadzenia działalności, podatków, kadr i płac, jak również z najnowszych zmian i interpretacji podatkowych. W związku z potrzebami można zamówić u nas szkolenie na wybrane zagadnienie.

Naszym zadaniem jest świadczyć usługi kompleksowo, przekazywać w sposób profesjonalny swoją wiedzę i umiejętności, umożliwić klientom indywidualnym i firmom dostęp do jak najtańszych pożyczek i kredytów od instytucji bankowych i pozabankowych oraz doradzić jak te środki najkorzystniej ulokować.

Współpracujemy na zindywidualizowanych warunkach, tak aby każdy, kto podejmie z nami współpracę, był zadowolony z dostarczanych usług.

 • Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.12/00223/2013
 • Jesteśmy wpisani na listę Licencjonowanych biur rachunkowych, posiadamy licencję Ministra Finansów nr 29057/2008.
 • Jesteśmy wpisani na Listę biegłych Sądowych z zakresu księgowości, kadr i płac oraz podatków
 • Jesteśmy wpisani na Listę Doradców Podatkowych w KIDP pod numerem 13294
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo - księgowymi.


MONIKA MIKA-BODEK Doradca Podatkowy wpisana na listę KIDP pod numerem 13294, Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod numerem 29057/2008, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła Wydział Finansów o specjalności Rewizja Finansowa. Kilkuletni wykładowca w Technikum Ekonomicznym w Krakowie rachunkowości i finansów oraz w Instytucjach szkoleniowych na terenie miasta Krakowa. Posiada uprawnienia pedagogiczne wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Praktyk, od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie księgowości, podatków kadr i płac, w której zajmuje się rozliczaniem księgowym firm. Posiada szeroką wiedzę z zakresu programów księgowych, programu Płatnik, pfron, urząd statystyczny, jak również umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z krajami członkowskimi, zasad rozliczania podatku vat zarówno jak na terenie RP jak i innych państw członkowskich. Biegły Sądowy z zakresu rachunkowości, podatków, kadr i płac.


AGNIESZKA BEDNAREK-Księgowa, specjalista w sprawach prowadzenia Ksiąg Handlowych, Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów jak również spraw kadrowo-płacowych. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, ukończyła szereg szkoleń. m. in. z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, „Akademia Podatkowa dla samodzielnych księgowych”. Praktyk, od 2010 roku pracuje w biurze rachunkowym, w bardzo dużym stopniu zna zagadnienia związane z obsługą księgową i płacową firm. Jest ekspertem w sprawach rozliczeń płacowo-kadrowych pracowników oddelegowanych na teren Unii Europejskiej oraz poza nią, jak również w zakresie czasu pracy zawodowych kierowców. W swojej pracy ceni sobie wysoką jakość świadczonych usług poprzez zwiększanie zadowolenia wśród klientów i pracowników.


MARIA MULKA- pomoc księgowej. Absolwentka Technikum Ekonomicznego, w bardzo dobrym stopniu zna język niemiecki branżowy. Praktyk, w biurze rachunkowym pracuje od 2016 roku. Ukończyła szereg kursów z obsługi specjalistycznych programów finansowo-księgowych jak również z księgowej obsługi firm m.in. „zasady prowadzenia rachunkowości”, „specjalista ds. kadr i płac”,” obsługa programu Płatnik”, „Program Optima od A do Z”, „księgowy z Praktyką w biurze rachunkowym”, „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, „Prawo Pracy”. Ukończyła Akademię Podatkową dla samodzielnych księgowych w 2017. Jest ekspertem w zakresie niemieckiego podatku budowlanego Bauabzugsteuer oraz uzyskania zwolnienia z tego podatku Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen. Posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firm, jak również uzyskania zaświadczenia A1. Miła i sympatyczna obsługa jest dla niej priorytetem.


ANNA KRĘŻOŁEK- Specjalista do spraw administracyjno-księgowych. W naszym zespole pracuje od sierpnia 2017 r. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, o kierunku Ekonomicznym. Ekspert w zakresie pełnej księgowości oraz kadr i płac. Ukończyła szereg kursów m.in. „zasady prowadzenia rachunkowości”, „specjalista ds. kadr i płac”,” obsługa programu Płatnik”, „Program Optima od A do Z”, „księgowy z Praktyką w biurze rachunkowym”, „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, „Prawo Pracy” organizowanych przez nasze biuro oraz „Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych” prowadzony przez dr Krzysztofa Biernackiego. Posiada szeroką wiedzę z prawa podatkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również z zakresu ustawy o rachunkowości. Jej mottem jest rzetelne i sprawne rozwiązanie zgłoszonego problemu przy zastosowaniu wszelkich technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej.


BARBARA PASIONEK- pracownik biurowy, mgr rachunkowości i rewizji finansowej, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukończyła szereg kursów z zakresu obsługi księgowej firm jak również programów księgowych, m.in. „specjalista ds. kadr i płac”,” obsługa programu Płatnik”, „Program Optima od A do Z”, „księgowy z Praktyką w biurze rachunkowym”, „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, „Prawo Pracy” i. in. Posiada szeroką wiedzę z zakresu obsługi administracyjnej naszego biura, dba o public relations naszej firmy, zajmuje się logistyką umów z kontrahentami, administracją spraw kadrowych. Jest profesjonalistą w rozwiązywaniu spraw problemowych i beznadziejnych, na bieżąco monitoruje zmiany w prawie pracy, podatkach oraz ubezpieczeń społecznych. Sukcesywnie zwiększa standardy obsługi klienta oraz rozwija swoje umiejętności.


PAULINA GUZIK- specjalista do spraw przetwarzania danych z językiem angielskim. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest ekspertem w opraco-wywaniu dokumentów w języku angielskim. Dba o ciągłe i profesjonalne utrzymy-wanie kontaktów z klientami zagra-nicznymi. Jej bardzo dobra znajomość języka angielskiego branżo-wego zarówno w mowie jak i w piśmie sprawia, że współpraca z naszymi klientami zagranicznymi jest na bardzo wysokim poziomie. W bardzo dobrym stopniu zna obsługę programów księgowych i kadrowych. Jej atutem jest pracowitość i innowacyjność w wykonywaniu swoich obowiązków, tzn. dostrzega zachodzące zmiany, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w rozwoju firmy.


Biuro otwarte jest w godzinach: 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość obsługi klienta w dogodnym dla klienta czasie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.Nasz adres:
PORĄBKA IWKOWSKA 113
Telefon:
Telefon: /+48/ 605-784-130
Telefon: /+48/ 531-947-390
Telefon: :/+48/ 570-704-744
E-mail:
centrumrozliczen@interia.pl
CENTRUM ROZLICZEŃ, KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Liczba Odsłon : 5730